Home

De Koepel

De koepel sociaal Domein bestaat uit samen acht vertegenwoordigers van de jeugdraad, Wmo-raad, Participatieraad en de Seniorenraad.

Lees meer >>

Wat doen wij?

De koepel Sociaal Domein - als vertegenwoordiging van de onderliggende adviesraden - adviseert het college en/of de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over de beleidsvoornemens die het sociale domein...

Lees meer >>

Nieuws

  • Koepel is aanspreekbaar voor iedereen 06-06-2019- DE KOEPEL SOCIAAL DOMEIN IS AANSPREEKBAAR VOOR DEGENEN DIE DINGEN ZELF NIET BESPREEKBAAR WETEN TE MAKEN De komende weken besteden we aandacht aan een nog jong maar belangrijk adviesorgaan van onze Gemeente: de Koepel Sociaal Domein Edam-Volendam (KSD). De KSD is opgericht nadat de gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk zijn geworden… lees meer
  • Wat is een AED, waar zijn ze te vinden en wie gebruikt ze? 06-06-2019- Een AED – automatische externe defibrillator- is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Snelle eerste hulp – binnen 6 minuten – is van levensbelang als u iemand vindt met een hartstilstand of wanneer uw hulp gevraagd wordt bij iemand die door een hartstilstand is… lees meer