Home

De Koepel

De koepel sociaal Domein bestaat uit samen acht vertegenwoordigers van de jeugdraad, Wmo-raad, Participatieraad en de Seniorenraad.

Lees meer >>

Wat doen wij?

De koepel Sociaal Domein - als vertegenwoordiging van de onderliggende adviesraden - adviseert het college en/of de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over de beleidsvoornemens die het sociale domein...

Lees meer >>

Nieuws