Arbeidsparticipatie

De Participatieraad Edam-Volendam stelt adviezen op (gevraagd en ongevraagd) t.a.v. het gemeentelijk beleid op het gebied van Arbeid en Inkomen, Vluchtelingenwerk en Vrijwilligerswerk. De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van bovengenoemde doelgroepen. De voorzitter vertegenwoordigt met een tweede lid de participatieraad in de Koepel Sociaal Domein. De door de participatieraad opgestelde adviezen worden door haar vertegenwoordigers ingebracht in de Koepel Sociaal Domein. De Koepel Sociaal Domein beslist of en hoe deze adviezen worden uitgebracht naar de gemeente.

Jaarverslag 2017 Participatieraad

Berichten over de Arbeidsparticipatie