Sportplatform

Sportplatform

Het Sportplatform Edam-Volendam is een door de raad van Edam/Volendam ingestelde onafhankelijk orgaan dat de missie van het gemeentebestuur overneemt en uitdraagt. Dat Sportplatform is ingesteld door de gemeente en is samengesteld uit mensen die de sport een warm hart toedragen. De leden zijn op persoonlijke titel lid van het platform en vertegenwoordigen alle vormen van sport en bewegen, zoals buiten- en binnensporten, commerciële sport, bewegingsonderwijs en ongeorganiseerde sport. De voorzitter is onafhankelijk en wordt ondersteund door een medewerker van de Gemeente voor secretariële, adviserende en administratieve hulp.

Het sportplatform bestaat uit minimaal 7 en maximaal 15 personen en geeft gevraagd en ongevraagd advies, ook aan de lokale politiek. Vanuit de individuele betrokkenheid, deskundigheid en interesse van de leden worden deze adviezen opgesteld, waardoor het platform een verbinding vormt tussen de bevolking en de lokale politiek. Adviezen worden in werkgroepen voorbereid, veelal in nauw overleg met de lokale sportverenigingen. Een dergelijk Sportplatform komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Daarnaast zijn er bijeenkomsten van de diverse werkgroepen.

Taken, functies en werkwijze van het Sportplatform zijn in een reglement vastgelegd. Alle verenigingen, georganiseerd en ongeorganiseerd, kunnen voor advies en/of informatie terecht bij (de leden van) het platform. Alle eventuele vragen of problemen worden door het platform bestudeerd en waar mogelijk vormt het platform een advies. De “Werkgroep Sportplatform” adviseert het gemeentebestuur om laatstgenoemde variant nader uit te laten werken. De werkgroep wil daarbij een actieve rol spelen.

Berichten van het sportplatform