Senioren

Stichting Seniorenraad Edam-Volendam. Op grond van een convenant d.d. 26 juni 2002 met het college van B en W heeft de Seniorenraad tot taak burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd van advies te dienen met betrekking tot de hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid ten aanzien van inwoners van 55 jaar en ouder uit Edam-Volendam.

Berichten over de Seniorenraad

Website seniorenraad