Hoe vraagt u thuiszorg aan?

Het is eerst belangrijk om na te gaan welke hulp u nodig heeft. Wat is uw probleem, wat
kunt u hier zelf aan doen en wie kunnen u hierbij helpen?
Het is prettig om hierbij geholpen te worden door een clientondersteuner. Dat is gratis.
Iedere gemeente kan clientondersteuning op eigen wijze inrichten. Het beste kunt u
beginnen door op Google te zoeken naar clientondersteuning dus bijvoorbeeld:
clientondersteuning Edam-Volendam. U kunt dan snel zien welke organisatie(s) deze dienst aanbieden namens de gemeente. U kunt dan contact opnemen met deze organisatie en de vervolgstappen bespreken. Een bekende organisatie is bijv. Bureau Mee.
MEE in Edam-Volendam MEE biedt gratis en onafhankelijk informatie, advies en ondersteuning voor iedereen in gemeente Edam-Volendam.
We denken met je mee bij alle vragen en problemen over wonen, zorg, opvoeding, leren, werk of inkomen.
Bel of mail ons
020 512 72 72 |
informatie@mee-az.nl
Heb je vragen op het gebied van zorg, welzijn, dagbesteding, werk, wonen, gezinsrelaties,
geld of mantelondersteuning, dan kunt u ook terecht bij de SMD. Contact, bibliotheek Edam, 0299-391507 elke werkdag van 10 tot 12 uur.
Voor het aanvragen van zorg meldt u zich bij het zorgloket van de gemeente. Hierna volgt
een keukentafelgesprek. In dit gesprek zal de WMO-medewerker samen met u en de
clientondersteuner samen kijken of en waarvoor u een beschikking kunt krijgen voor hulp.
Wat te doen bij ziekenhuisopname en thuiszorg?
Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen maar thuis nog niet zonder hulp kan, dan kan een speciale transferverpleegkundige worden ingeschakeld. De transferverpleegkundige gaat met u onderzoeken of u thuiszorg of wijkverpleging nodig heeft.
Deze verpleegkundige onderzoekt samen met u en uw familie welke zorg nodig is om na
ontslag veilig thuis te wonen en goed te herstellen. De transferverpleegkundige regelt e zorg (indicatie) en als het nodig is dan regelt zij de (tijdelijke) plaatsing in een instelling. Wanneer u alleen huishoudelijke zorg nodig hebt dan regelt u dit zelf. De transferverpleegkundige kan u vertellen hoe dat in zijn werk gaat.