Zo regelt u de beste thuiszorg

U wilt graag in uw eigen huis blijven wonen maar met het klimmen van de jaren kennen we
allemaal de ongemakken in en om het huis. U heeft al hulp van uw
kinderen/buren/vrienden, maar dat is niet meer voldoende. U wordt binnenkort geopereerd en heeft hulp nodig tijdens de herstelperiode. Of hoe doet u het met de medicatie die u krijgt voorgeschreven? Ogen druppelen bij uzelf gaat niet meer zo gemakkelijk. Kortom, u begint te beseffen dat u het alleen of samen met uw partner niet meer lukt om prettig en veilig thuis te wonen. Uw kinderen om hulp vragen doet u al maar voor medische handelingen kunt u beter om professionele hulp vragen.
Het is lastige materie, maar wel ontzettend belangrijk. Daarom hebben wij het volgende
artikel voor u gemaakt om u te informeren over thuiszorg, wat thuiszorg precies is en of u
wellicht vergoeding kunt krijgen voor deze zorg.
Verschil tussen thuiszorg en mantelzorg
Voordat u thuiszorg wilt aanvragen is het goed om stil te staan bij de vraag of u hulp wilt
krijgen van een professional (betaalde hulp zoals thuiszorg) of dat de hulp ook gedaan kan
worden door een van uw kinderen, familielid, buur (onbetaalde hulp of mantelzorg). Wilt u
meer weten over mantelzorg kijk dan op de website van de vereniging: www.mantelzorg.nl
Mantelzorgwaardering
Wilt u een blijk van waardering geven aan uw mantelzorger kijk dan hoe dit in uw gemeente is geregeld. De gemeente heeft een budget, dat zij mogen inzetten in de vorm van een
geldbedrag, kortingsbonnen of een bijeenkomst van mantelzorgers. Kijk op de site van de
gemeente of van het steunpunt mantelzorg om na te vragen hoe dit in uw gemeente is
geregeld.
Wat is thuiszorg?
Thuiszorg is zorg aan huis. Wat onder thuiszorg valt is erg breed. Het hangt van uw hulpvraag en is in iedere situatie weer anders.
In de zorg is een soort meetinstrument gemaakt om te bepalen in hoeverre iemand zichzelf
kan redden. Er bestaat een zogenaamde Adl-lijst. Dit is een lijst van algemeen dagelijkse
levensverrichtingen. In deze lijst zijn de basisbehoeften opgenomen, die wij als mens nodig
hebben. Om u een idee te geven hebben wij voor u een indeling gemaakt van de juiste zorg
bij de behoefte aan hulp. Deze hulp kan geboden worden door thuiszorg.