Category Archives: Nieuws

Onbekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning

Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) verplicht om
jaarlijks een cliëntervarings-onderzoek uit te voeren. In opdracht van het ministerie van
volksgezondheid, welzijn en sport voerde I&O research een analyse uit van de gemeentelijke onderzoeken in 2023.
Het algemene beeld is dat de meeste Wmo cliënten goed weten waar zij met hun hulpvraag
terecht kunnen. Ook zijn ze in grote lijnen tevreden over de ontvangen ondersteuning,
voelen ze zich serieus genomen en is de ervaring dat er goed naar hen wordt geluisterd.
Medewerkers worden als vriendelijk en deskundig gezien. Uit de analyse komen ook
verbeterpunten naar voren. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste.
Onafhankelijke cliëntondersteuning.
Volgens 71% van de gemeenten staat als verbeterpunt met stip bovenaan betere
bekendheid van de onafhankelijk cliënttondersteuning. Het merendeel van de cliënten blijkt niet bekend met het bestaan en maakt dus geen gebruik van die mogelijkheid. Positief is dat steeds meer gemeenten de bekendheid zien toenemen, maar het blijft niettemin een aandachtspunt.
Snelheid hulp
Een ander verbeterpunt is de snelheid waarmee hulp en ondersteuning geboden worden.
Vanwege personeelstekorten moeten cliënten soms langer wachten op een
(keukentafel)gesprek. Meerdere gemeenten zien het percentage cliënten dat zich snel
geholpen voelt afnemen.
Bekendheid en vindbaarheid
Ongeveer 20% van de gemeenten noemt bekendheid en vindbaarheid van de toegang als
verbeterpunt, maar het overgrote deel van de cliënten weet waar men terecht kan met een
hulpvraag. Dat een deel (nog) niet op de hoogte is wordt gezien als een verbeterpunt.
Tenslotte
Een groot deel van de cliënten ervaart positieve effecten van de ondersteuning in de vorm van een betere kwaliteit van leven en meer zelfredzaamheid. Dankzij de ondersteuning zijn er meer mogelijkheden om dingen te doen die men belangrijk vindt.
Bron Kbo magazine.

Wanneer heeft u recht op thuiszorg? 5

Om bepaalde zorg te kunnen krijgen heeft u een officiële indicatie of doorverwijzing nodig.
Deze krijgt u nadat een deskundige heeft onderzocht of u daadwerkelijk hulp nodig heeft en zo ja, hoelang en hoeveel. Dat kunt u doen via uw (huis)arts of bijvoorbeeld uw
behandelend specialist. U kunt ook direct contact opnemen met de wijkverpleegkundige en deze vragen om advies.
Heeft u vragen over zorg met een medische reden dan kunt u zonder verwijzing van uw
huisarts terecht bij de wijkverpleegkundige in uw omgeving. Vraag zo nodig aan uw
zorgverzekeraar waar u terecht kunt. De wijkverpleegkundige brengt samen met u in kaart of u verpleging of verzorging nodig heeft maar ook andere hulp als huishoudelijke
ondersteuning via de gemeente.
Wijkverpleging wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van uw
ziektekostenverzekering en er geldt geen eigen risico. Bij de verschillende loketten kunt u
vragen om een onafhankelijke clientondersteuner.
Vanuit welke zorgwetten kan thuiszorg worden vergoed?
In principe zijn er drie zorgwetten (zie onderstaande tabel). Het kan zijn dat uw zorgbehoefte vanuit verschillende zorgwetten wordt betaald. In deze tabel kunt u in een oogopslag zien onder welke wet u valt en bij welk loket u de thuiszorg kunt vragen.
Iemand is onvoldoende zelfredzaam of kan niet meer goed mee doen in de maatschappij. De mensen in de persoonlijke omgeving kunnen hier ook niet voldoende aan bijdragen.
Wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO
Het WMO-loket van uw eigen gemeente Kwetsbare senioren die continu toezicht nodig hebben en 24 uur per dag zorg nodig hebben. Het gaat hierbij om senioren met een lichamelijke of psychogeriatrische aandoening zoals
bijvoorbeeld dementie.
Wet langdurige zorg, de WLZ
Centrum Indicatiestelling Zorg, de CIZ
Als het gaat om medische noodzakelijke zorg of langdurige verpleging en verzorging aan
huis.
Zorgverzekeringswet
Uw eigen zorgverzekering
Wordt vervolgd:
Bron langer thuis wonen.
Redactie Kbo Edam-Volendam

Verschil tussen reguliere en particuliere thuiszorg, deel 3.

Reguliere thuiszorg is zorg op indicatie en wordt bekostigd uit één van de drie zorgwetten.
De indicatie wordt bepaald door uw gemeente (WMO = wet maatschappelijke
ondersteuning), CIZ ( Centrum indicatiestelling zorg) of het zorgkantoor (van uw
zorgverzekering). U betaalt afhankelijk van de zorg die u krijgt een eigen bijdrage.
Heeft u vragen over zorg met een medische reden dan kunt u zonder verwijzing van uw
huisarts terecht bij de wijkverpleegkundige in uw omgeving. Vraag zo nodig aan uw
zorgverzekeraar waar u terecht kunt. De wijkverpleegkundige brengt samen met u in kaart of u verpleging nodig heeft maar ook andere hulp als huishoudelijke ondersteuning via de
gemeente.
Particuliere thuiszorg regelt u geheel zelf, met of zonder indicatie. U kunt zelf bepalen welke hulp u precies krijgt en van wie, en de hoeveelheid hulp. Dat betekent wel dat u deze hulp zelf bekostigt. In sommige situaties is het mogelijk om een persoonsgebonden budget aan te vragen. Een PGB is mogelijk, maar geeft een heleboel rompslomp om aan te vragen en om achteraf de gekregen vergoedingen te verantwoorden.
Wanneer thuiszorg nodig?
Thuiszorg inschakelen klinkt als een behoorlijke grote stap. Het voelt misschien als het
verliezen van uw zelfstandigheid, maar het tegenovergestelde is waar. Thuiszorg kan u juist
helpen om langer zelfstandig in uw eigen woning te kunnen blijven wonen. Door hulp aan
huis te krijgen, voorkomt u bijvoorbeeld dat u dient te verhuizen naar een verzorgingstehuis.
U heeft dus thuiszorg nodig op het moment dat niet meer zelfstandig in al uw behoeften
kunt voorzien. Dit kan enorm uiteenlopen. U kunt bijvoorbeeld slechts hulp nodig hebben bij het druppelen van uw ogen maar ook volledig geholpen dienen te worden bij het douchen en aankleden. De redenen kunnen ook uiteenlopen. Zo kunt u langdurige thuiszorg nodig hebben bij ouderdomsklachten of een chronische ziekte. Thuiszorg kan ook tijdelijk zijn, bijvoorbeeld na een ongeluk of operatie.
Wordt vervolgd:
Bron langer thuis wonen.
Redactie Kbo Edam-Volendam

Zo regelt u de beste thuiszorg

U wilt graag in uw eigen huis blijven wonen maar met het klimmen van de jaren kennen we
allemaal de ongemakken in en om het huis. U heeft al hulp van uw
kinderen/buren/vrienden, maar dat is niet meer voldoende. U wordt binnenkort geopereerd en heeft hulp nodig tijdens de herstelperiode. Of hoe doet u het met de medicatie die u krijgt voorgeschreven? Ogen druppelen bij uzelf gaat niet meer zo gemakkelijk. Kortom, u begint te beseffen dat u het alleen of samen met uw partner niet meer lukt om prettig en veilig thuis te wonen. Uw kinderen om hulp vragen doet u al maar voor medische handelingen kunt u beter om professionele hulp vragen.
Het is lastige materie, maar wel ontzettend belangrijk. Daarom hebben wij het volgende
artikel voor u gemaakt om u te informeren over thuiszorg, wat thuiszorg precies is en of u
wellicht vergoeding kunt krijgen voor deze zorg.
Verschil tussen thuiszorg en mantelzorg
Voordat u thuiszorg wilt aanvragen is het goed om stil te staan bij de vraag of u hulp wilt
krijgen van een professional (betaalde hulp zoals thuiszorg) of dat de hulp ook gedaan kan
worden door een van uw kinderen, familielid, buur (onbetaalde hulp of mantelzorg). Wilt u
meer weten over mantelzorg kijk dan op de website van de vereniging: www.mantelzorg.nl
Mantelzorgwaardering
Wilt u een blijk van waardering geven aan uw mantelzorger kijk dan hoe dit in uw gemeente is geregeld. De gemeente heeft een budget, dat zij mogen inzetten in de vorm van een
geldbedrag, kortingsbonnen of een bijeenkomst van mantelzorgers. Kijk op de site van de
gemeente of van het steunpunt mantelzorg om na te vragen hoe dit in uw gemeente is
geregeld.
Wat is thuiszorg?
Thuiszorg is zorg aan huis. Wat onder thuiszorg valt is erg breed. Het hangt van uw hulpvraag en is in iedere situatie weer anders.
In de zorg is een soort meetinstrument gemaakt om te bepalen in hoeverre iemand zichzelf
kan redden. Er bestaat een zogenaamde Adl-lijst. Dit is een lijst van algemeen dagelijkse
levensverrichtingen. In deze lijst zijn de basisbehoeften opgenomen, die wij als mens nodig
hebben. Om u een idee te geven hebben wij voor u een indeling gemaakt van de juiste zorg
bij de behoefte aan hulp. Deze hulp kan geboden worden door thuiszorg.

OPGELOST! 2000 euro terug van de Belastingdienst dankzij KBO Edam-Volendam.

Wij hebben onlangs een lid geholpen met de aangifte inkomstenbelasting. Zij heeft dit de
afgelopen jaren niet gedaan en via haar zoon is Kbo Edam-Volendam ingeschakeld.
De zoon heeft telefonisch contact met ons opgenomen omdat zijn moeder een brief had ontvangen van de Belastingdienst waarin stond dat zij aangifte inkomstenbelasting moest doen over 2023. Wij hebben mevrouw daarbij geholpen en zij krijgt 400 euro terug over 2023.
Mooi nieuws natuurlijk, maar hier stopt het verhaal nog niet. Omdat ons lid de laatste jaren
nooit aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan hebben we ook naar eerdere jaren gekeken.
Je kunt namelijk vijf jaar teruggaan voor de aangifte inkomstenbelasting. Wat blijkt? Ieder
jaar ontvangt mevrouw tussen de 375 en 400 euro terug.
We hebben afgesproken dat we mevrouw aankomend belastingseizoen ook weer gaan
helpen. De zoon van mevrouw was heel erg blij en ging het heugelijke nieuws snel aan zijn
moeder vertellen.
Kunt u ook wel wat hulp gebruiken bij uw belastingaangifte en bent u lid van de Kbo Edam-
Volendam? Wij helpen u thuis met het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Ook
checken we mogelijke huur- en zorgtoeslag. Zo weet u zeker dat alles goed wordt ingevuld.
Wij helpen onze Kbo-leden!
Wilt u ook graag advies of hulp? Het Kbo Adviesteam helpt u graag
Als u hieronder aangeeft waarmee u graag geholpen wordt, dan nemen wij zo spoedig
mogelijk contact op.
Stuur een mail naar
jantroet@gmail.com
Of bel met nummer 0614432633 (bereikbaar tussen 09:00 en 12.30 uur)
De eerstvolgende bijeenkomst is de Paasbrunch met muziek en bingo a.s. donderdag 14
maart in de Jozef.

ANBO-PCOB maakt volop gebruik van hoorrecht in overgang naar pensioenwet.

ANBO-PCOB benut actief het zogeheten ‘hoorrecht’. De afgelopen maanden zijn we op
gesprek geweest bij diverse pensioenfondsen, waaronder PFZW, ABP, PWRI, Schilders,
Bouw, Vervoer en Bakkers. Bij de fondsen Landbouw en Architecten gaan we binnenkort
nog op gesprek.
Het hoorrrecht is in de nieuwe pensioenwet gecreëerd voor gepensioneerden zodat hun
belangen goed worden vertegenwoordigd in de overgang naar de nieuwe pensioenregeling.
Volgens de nieuwe pensioenwet moeten de pensioenfondsen uiterlijk per 2028 zijn
overgegaan naar een nieuwe pensioenregeling. Gepensioneerden hebben nagenoeg geen
stem in dit proces. Bovendien vervalt in de nieuwe wet het individueel bezwaarrecht. Je
moet als deelnemer je pensioenfonds volgen naar de nieuwe regeling.
Invloed
In de wet is dus wel het hoorrecht gecreëerd. Een representatieve vereniging van
gepensioneerden (lees: partijen als ANBO-PCOB) kan zich bij een pensioenfonds melden om een schriftelijk oordeel te geven over de nieuwe pensioenregeling. Sociale partners moeten vervolgens aan de vereniging schriftelijk motiveren wat ze met dit oordeel hebben gedaan. Op deze wijze kan namens gepensioneerden invloed worden uitgeoefend op de nieuwe pensioenregeling.
Het concept van een nieuwe pensioenregeling beoordelen we op meerdere onderdelen:
  • Wordt het collectieve pensioenvermogen voldoende eerlijk over alle deelnemers
  • verdeeld;
  • Gaan de gepensioneerden er direct na de omzetting met hun uitkering niet op
  • achteruit;
  • Kan de pensioenuitkering meegroeien met de inflatie;
  • Wordt de nominale pensioenuitkering beschermd tegen een daling;
Wordt er met de beleggingen niet te veel of te weinig risico genomen.
ANBO-PCOB heeft bij meerdere fondsen in een schriftelijke reactie aan sociale partners
laten weten dat de nieuwe regeling op onderdelen moet worden aangepast. De belangen
van de gepensioneerden worden daarin soms niet voldoende gewaarborgd.
De nieuwe pensioenregeling gaat er naar verwachting zeker komen. ANBO-PCOB blijft erop
alert dat gepensioneerden hierbij voldoende in beeld blijven.
Bron ANBO/PCOB
Secretariaat Kbo Edam-Volendam
T: 064432633 E: jantroet@gmail.com

AOW én aanvullend pensioen? Dan kunt u geld terugkrijgen door aangifte te doen.

Vanaf 1 maart 2024 kunt u uw belastingaangifte over 2023 doen. Heeft u in dat jaar alleen
AOW ontvangen, dan is het vaak niet nodig om aangifte te doen. Maar ontvangt u 1 of
meerdere pensioenen, naast uw AOW, dan is het wel zo verstandig om aangifte te doen. U
kunt hier mogelijk zelfs geld mee terugkrijgen. Aangezien dit lang niet bij iedereen bekend is, helpt de Belastingdienst u met 3 tips.
Alleen AOW of meerdere pensioeninkomsten?
Als u alleen AOW ontvangt, worden de belastingen automatisch afgetrokken van uw bruto-
AOW. En dan is het vaak niet nodig om aangifte te doen. Maar wat als u AOW én
aanvullende pensioeninkomsten ontvangt? Dan is het wel verstandig
om aangifte over 2023 te doen, ook als u van de Belastingdienst geen bericht heeft gekregen dat dit nodig is. Er zijn steeds meer AOW-gerechtigden die zelfs nóg een bron van inkomsten hebben, omdat ze (gedeeltelijk) doorgaan met werken. Niet voor niets verstuurt de Belastingdienst in 2024 veel vaker een voorlopige aanslag aan AOW’ers , ook als ze deze niet zelf aangevraagd hebben.
Doe alsnog aangifte en kijk of u geld terugkrijgt
Kortom: als u meerdere bronnen van inkomsten heeft naast uw AOW, kijk dan extra goed
naar uw belastingaangifte. De hoogte van uw AOW-uitkering staat wel geregistreerd bij
de Sociale Verzekeringsbank (SVB), maar de hoogte van uw overige (pensioen)inkomsten is
niet altijd bekend. Het kan dus gebeuren dat er te veel belasting is ingehouden. En dat u
geen gebruik maakt van de heffingskortingen, waar u wel recht op heeft. Als u dan zelf
aangifte doet en goed naar uw ingevulde gegevens kijkt, kunt u mogelijk geld terugkrijgen.
De Belastingdienst heeft hierbij de volgende 3 tips voor u.
Tip 1: vul uw aangifte alvast in, als proef
Vul als proef alvast een aangifte in, door met uw DigiD in te loggen op Mijn Belastingdienst
. Dit kunt u na 1 maart 2024 doen. U voert voor zo’n proefaangifte wel uw gegevens in, maar u ondertekent de aangifte nog niet. Mocht uit deze aangifte blijken dat u inderdaad geld terugkrijgt, dan kunt u alsnog ondertekenen en de aangifte doorsturen naar de
Belastingdienst.
Tip 2: let op zorgkosten
Heeft u bijvoorbeeld het Prikkelbare Darm Syndroom, waarvoor u een speciaal dieet moet
volgen? Of mag u alleen gluten- of lactosevrij voedsel consumeren? Als u noodgedwongen
dit soort dure dieetkosten maakt, zijn die fiscaal aftrekbaar.
Wat voor dieetkosten geldt, geldt ook voor andere zorgkosten. Zo zijn de kosten eigen bijdrage voor fysiotherapie of medicijngebruik mogelijk fiscaal aftrekbaar. Dat geldt ook voor de kosten die u maakt om naar uw (tand)arts of ziekenhuis te reizen (en weer thuis te komen). Als u inderdaad dit soort zorgkosten maakt, ga dan goed na of u deze af kunt trekken in uw aangifte.
Tip 3: kijk 5 jaar terug in de tijd
U kunt in 2024 belastingaangifte doen over 2023, maar ook over 2022, 2021, 2020 en 2019.
Heeft u 5 jaar geleden ook al AOW ontvangen, plus aanvullend pensioen? Mogelijk heeft u
toen te veel belasting betaald en kunt u nu met terugwerkende kracht geld terugkrijgen.
(Bron: Archief, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, Rijksoverheid.
Secretariaat Kbo Edam-Volendam: 0614432633
jantroet@gmail.com

Krijgt u geld terug?

De jaarlijkse belastingaangifte: de meeste mensen zijn er niet dol op, maar belangrijk is het
wel. Misschien krijg je geld terug, maar je kunt er in elk geval voor zorgen dat je niet teveel
betaalt. Bij het invullen van je belastingaangifte krijg je te maken met veel ja- en nee vragen. Een van de meest gevraagde fouten is dat men een vraag met ‘nee’ beantwoordt, terwijl die met ‘ja’ beantwoord had moeten worden, of andersom. Dan is het fijn dat je als lid van KBO Edam-Volendam hiervoor een belastingconsulent kunt inschakelen. Die weten uit ervaring dat een klein foutje, met grote gevolgen, snel gemaakt is.
Advies bij je thuis.
Als lid van de vereniging Kbo Edam-Volendam krijg je tegen een redelijke vergoeding, welke door de belastingadviseur in de pot van de KBO wordt gestort, belastingservice aan huis. Dat is fijn, je hoeft er de deur niet voor uit. De belastingadviseur komt bij u thuis langs. Hij vult de aangifte ter plekke in, bespreekt de uitslag met u door en geeft de nodige adviezen. Vervolgens stuurt hij de aangifte naar de belastingdienst en krijgt u een kopie van de ingevulde belastingaangifte.
Als u als Kbo-lid vorig jaar al gebruik hebt gemaakt van de belastingservice door de Kbo
adviseur, dan hoeft u niet te bellen, wij nemen contact met u op voor een afspraak.
De eerstvolgende activiteit van onze KBO is de Paasbrunch in de Jozef op donderdag 14
maart aanstaande. De flyer wordt eerdaags bezorgd en kunt u zich aanmelden.
Secretariaat Kbo Edam-Volendam
T: 0614432633
E: jantroet@gmail.com