AOW én aanvullend pensioen? Dan kunt u geld terugkrijgen door aangifte te doen.

Vanaf 1 maart 2024 kunt u uw belastingaangifte over 2023 doen. Heeft u in dat jaar alleen
AOW ontvangen, dan is het vaak niet nodig om aangifte te doen. Maar ontvangt u 1 of
meerdere pensioenen, naast uw AOW, dan is het wel zo verstandig om aangifte te doen. U
kunt hier mogelijk zelfs geld mee terugkrijgen. Aangezien dit lang niet bij iedereen bekend is, helpt de Belastingdienst u met 3 tips.
Alleen AOW of meerdere pensioeninkomsten?
Als u alleen AOW ontvangt, worden de belastingen automatisch afgetrokken van uw bruto-
AOW. En dan is het vaak niet nodig om aangifte te doen. Maar wat als u AOW én
aanvullende pensioeninkomsten ontvangt? Dan is het wel verstandig
om aangifte over 2023 te doen, ook als u van de Belastingdienst geen bericht heeft gekregen dat dit nodig is. Er zijn steeds meer AOW-gerechtigden die zelfs nóg een bron van inkomsten hebben, omdat ze (gedeeltelijk) doorgaan met werken. Niet voor niets verstuurt de Belastingdienst in 2024 veel vaker een voorlopige aanslag aan AOW’ers , ook als ze deze niet zelf aangevraagd hebben.
Doe alsnog aangifte en kijk of u geld terugkrijgt
Kortom: als u meerdere bronnen van inkomsten heeft naast uw AOW, kijk dan extra goed
naar uw belastingaangifte. De hoogte van uw AOW-uitkering staat wel geregistreerd bij
de Sociale Verzekeringsbank (SVB), maar de hoogte van uw overige (pensioen)inkomsten is
niet altijd bekend. Het kan dus gebeuren dat er te veel belasting is ingehouden. En dat u
geen gebruik maakt van de heffingskortingen, waar u wel recht op heeft. Als u dan zelf
aangifte doet en goed naar uw ingevulde gegevens kijkt, kunt u mogelijk geld terugkrijgen.
De Belastingdienst heeft hierbij de volgende 3 tips voor u.
Tip 1: vul uw aangifte alvast in, als proef
Vul als proef alvast een aangifte in, door met uw DigiD in te loggen op Mijn Belastingdienst
. Dit kunt u na 1 maart 2024 doen. U voert voor zo’n proefaangifte wel uw gegevens in, maar u ondertekent de aangifte nog niet. Mocht uit deze aangifte blijken dat u inderdaad geld terugkrijgt, dan kunt u alsnog ondertekenen en de aangifte doorsturen naar de
Belastingdienst.
Tip 2: let op zorgkosten
Heeft u bijvoorbeeld het Prikkelbare Darm Syndroom, waarvoor u een speciaal dieet moet
volgen? Of mag u alleen gluten- of lactosevrij voedsel consumeren? Als u noodgedwongen
dit soort dure dieetkosten maakt, zijn die fiscaal aftrekbaar.
Wat voor dieetkosten geldt, geldt ook voor andere zorgkosten. Zo zijn de kosten eigen bijdrage voor fysiotherapie of medicijngebruik mogelijk fiscaal aftrekbaar. Dat geldt ook voor de kosten die u maakt om naar uw (tand)arts of ziekenhuis te reizen (en weer thuis te komen). Als u inderdaad dit soort zorgkosten maakt, ga dan goed na of u deze af kunt trekken in uw aangifte.
Tip 3: kijk 5 jaar terug in de tijd
U kunt in 2024 belastingaangifte doen over 2023, maar ook over 2022, 2021, 2020 en 2019.
Heeft u 5 jaar geleden ook al AOW ontvangen, plus aanvullend pensioen? Mogelijk heeft u
toen te veel belasting betaald en kunt u nu met terugwerkende kracht geld terugkrijgen.
(Bron: Archief, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, Rijksoverheid.
Secretariaat Kbo Edam-Volendam: 0614432633
jantroet@gmail.com