Vervolg: Inverteer in de kracht van senioren, een groep met potentie, deel 5.

De seniorenorganisaties (ANBO, KBO, Koepel van gepensioneerden) stelt voor de volgende punten te realiseren.

Koopkracht en pensioenen.
Te midden van alle onzekerheid moeten senioren er op kunnen vertrouwen dat de AOW een degelijke eerste pijler van de oudedagsvoorziening blijft. Een pijler die volwaardig meegroeit met de ontwikkeling van het minimum loon. Specifieke aandacht is nodig voor ouderen die geen volledige AOW opbouwen. Want de voorwaarden die aan specifieke voorzieningen als de AIO, (een aanvulling voor mensen in Nederland die geen volledige AOW ontvangen en verder geen of weinig inkomsten hebben) zijn gekoppeld, maken dat veel rechthebbenden er geen gebruik van maken, waardoor een te groot aantal ouderen in armoede leeft.

De seniorenorganisatie is niet perse tegen de onlangs aangenomen wet toekomst pensioenen (WTP). Maar wij houden twijfels of het met de invoering van deze wet daadwerkelijk een koopkrachtig pensioen in zicht komt waarvan de hoogte niet overmatig
onderhevig is aan schommelingen. Wat ons betreft moet de koopkracht-kwaliteit van het pensioen omhoog en is de pensioenwet nog niet af.

Pensioenfondsen moeten in staat worden gesteld om de koopkrachtambitie waar te maken. Het achterblijven van de koopkracht was immers de voornaamste aanleiding van de nieuwe
wet.
Wordt vervolgd.

Secretariaat Kbo Edam