Alleen met medische indicatie een plek in een verzorgingstehuis.

Alleen met medische indicatie een plek in een verzorgingstehuis.
Alleen met een medische indicatie (WLZ indicatie) kunt u een plek in een verzorgingshuis toegewezen krijgen. Ouderen hebben dus helaas niet altijd meer de keuze of ze thuis willen blijven wonen of niet. Dat is jammer. Met het wegbezuinigen van de verzorgingstehuizen wordt er ook van burgers verwacht meer te zorgen voor elkaar en spelen mantelzorgers een belangrijke rol, zoals familie, buren en wijkverpleegkundigen. Daarnaast wordt van mensen verwacht meer te zorgen voor elkaar en spelen mantelzorgers een
belangrijke rol, samen met de eerstelijnszorg, zoals huisarts en de wijkverpleegkundige.
Alleen met een medische indicatie kunt u een plek in een verzorgingstehuis of verpleeghuis toegewezen krijgen en is eenzaamheid geen indicatie voor opname.
MANTELZORG
Het omzien naar elkaar en mantelzorgondersteuning wordt steeds belangrijker. De omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is al in gang gezet. Mantelzorg speelt daarin een belangrijke rol. Mantelzorgers helpen anderen langdurig en onbetaald, bijvoorbeeld bij een chronisch ziekte, handicap of andere situaties waarin hulp nodig is. Dat kan de partner, een ouder, een kind of ander familielid, vriend of kennis zijn. Hoewel mantelzorg een essentieel onderdeel is van de participatiesamenleving zullen gespecialiseerde verpleegtehuizen voor mensen met een zware zorgvraag blijven bestaan.
DIGITALE HULPMIDDELEN
Mede door de komst van nieuwe technieken wordt langer thuis wonen makkelijker en comfortabeler. Heeft u moeite met alledaagse klusjes zoals schoonmaken en boodschappen doen? Dan kunt u bijvoorbeeld uw smartphone of laptop gebruiken om thuis boodschappen te laten bezorgen, om uw medicijnen te bestellen of om een betrouwbare huishoudelijke hulp te vinden. De veranderde inrichting van de zorg in Nederland maakt het mogelijk om mensen te helpen met hulpmiddelen en
de juiste zorg, afgestemd op ieder individu. Daarnaast nemen de technische mogelijkheden in huis- ook wel domotica genoemd- de komende jaren sterk toe. Vitale gegevens kunnen op afstand in de gaten worden gehouden, valsensoren laten direct weten als er iets niet goed is, de dokter kan direct per videoverbinding om advies worden gevraagd.
Tot slot, het bestuur van de Kbo Edam-Volendam wenst u allen een voorspoedig en gezond 2024.